Copyright © Math123+
Design by Dzignine
Tuesday, March 19, 2013

Peluang


Setiap orang yang sedang bermain suatu permainan pasti ingin menang. Dengan menggunakan teori peluang yang diperkenalkan oleh PascalLeibnizFermat, dan James Bernoulli, dapat diterka berapa besar kemungkinan terjadinya suatu kejadian.